GDPR - Hantering av personuppgifter

På den här sidan redovisar vi hur vi hanterar alla olika personuppgifter som passerar företaget. Eftersom detta är nytt genom GDPR som började gälla 25 maj 2018 kommer vi löpande att se över detta dokument för att hålla det korrekt. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Formulär på hemsidan som skickas till oss

Information som fylls i och skickas till oss genom olika typer av formulär på våra hemsidor skickas till oss som e-post och behandlas på samma sätt som under rubriken E-post till och från oss nedan.

E-post till och från oss

E-post som skickas till och från oss kan hanteras på olika sätt. De kan efter genomläsning raderas direkt eller så sparas de lokalt och eller i molnet under lämplig tid för att kunna användas i det ärende som innehållet handlar om. Gammal e-post raderas regelbundet. E-post där någon vill bli utställare hos oss förs över till Register över utställare.

Register över utställare

För att kunna arrangera våra mässor har vi register över utställare. Det innehåller utställare som har deltagit tidigare, personer som har bett om att få inbjudan som utställare samt utställare som vi själva tycker är intressanta och vill bjuda in till våra mässor. Uppgifterna som vi har sparat kan variera och framgår av de förtryckta uppgifterna på inbjudan som vi skickar ut. Förutom de förtryckta uppgifterna noterar vi när utställaren hamnade i registret och vilka mässor som utställaren har deltagit på. Om utställare inte visat intresse för våra mässor under en tid tas utställaren bort från registret, det går när som helst att själv be om att få bli borttagen.

Utställare som deltar på en mässa

Alla utställare som deltagit på en mässa får uppgifter sparade på fem ställen. 1, Alla anmälningsblanketter som utställaren själv skickar in till oss sparas i pappersform. 2, Informationen från anmälningsblanketterna sparas även i dataregister för att vi ska kunna hantera informationen på ett användbart sätt och för att kunna skicka ut inbjudan till kommande mässor. Mer om våra utställares uppgifter i dataregistret finns att läsa under Register över utställare ovan. 3, Eftersom alla utställare faktureras så sparas även grunduppgifter enligt Bokföring nedan. 4, Vid varje mässa sparas ett dokument med alla utställares namn/företag, postadress samt person/org.nr som vi ska kunna redovisa för Skatteverket om de frågar efter uppgifterna. 5, Inför varje mässa och även en tid efter mässan, dock längst till nästa mässa på samma ort, visas utställarnas namn/företag och beskrivning av sortiment i utställarförteckningen på vår hemsida.

Bokföring

Alla som betalar till oss eller får betalt från oss via faktura eller kontantfaktura hamnar med grunduppgifter i vår bokföring som sparas enligt bokföringslagen.

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter

Mathias Lavemark är ansvarig för alla personuppgifter som hanteras av Knivsta-Mässor.